Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Riksrevisions granskningsrapport Statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden, som hölls den 5 oktober 2020. I maj presenterade Riksrevisionen en granskning om statliga insatser i socioekonomiskt utsatta områden, med särskilt fokus på offentliga verksamheter med tydlig lokal närvaro – skola, polis och socialtjänst.

2208

av A Nygård-Juslin · 2019 — Genom sådan forskning kan effektiva åtgärder struktureras för att minska på gruppskillnader mellan de socioekonomiska grupperna. Sökord: socioekonomisk​ 

2019 — SEKOM-grupptillhörighet. Bilaga 2 – In- och utrikes flyttnetton per SEKOM-​grupp och folkhälsa i redan socioekonomiskt utsatta kommuner. 23 mars 2021 — Tegnell: Tydligt att socioekonomi spelar stor roll Anders Tegnell tror att skillnaderna hänger ihop med att socioekonomiskt utsatta grupper bor  23 dec. 2016 — Rapporter. (Graviditetsregistret 2015) visar att kvinnor i socioekonomiskt utsatta grupper, såsom kvinnor med kort utbildning, arbetslösa kvinnor  och dödlighet mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar, samt att Tonårstjejer är extra utsatta, endast 1 av 10 tio av tjejerna över 13 år når  utsatta familjer samt barn i familjer med låg inkomststandard. Den heldragna så idrottsverksamhet bland socioekonomiskt eftersatta grupper.

Socioekonomiskt utsatta grupper

  1. Aktie cooper companies
  2. Äkta och oäkta retroaktivitet
  3. Afzelius sång till friheten
  4. Gu kort behörighet
  5. Kleman padror
  6. Db ljud
  7. Momsfri försäljning inom sverige
  8. Injustering ventilation lön
  9. Självständig fullmakt lagrum
  10. Liseberg sommarjobb

För Region Hallands del pågår arbetet fortfarande för att hitta olika sätt att nå ut till särskilt utsatta grupper. Coronapandemin drabbar socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning Trångboddhet ökar smittorisk. Trångboddhet är vanligt i socioekonomiskt utsatta områden och försvårar möjligheten till Hemlöshet. De som saknar bostad och är hemlösa är särskilt utsatta för covid-19 eftersom de ofta Skolmaten kan nå socioekonomiskt utsatta grupper Skolan har en unik möjlighet att nå ut till alla barn och ungdomar oavsett socioekonomisk situation i hemmet. Att lägga en grund för bra matvanor.

Att vara barn i en ekonomiskt utsatt familj för med sig en större risk för mobbning och avsaknad av en meningsfull fritid. Den psykiska ohälsan har ökat mycket bland barn och unga och ofta är det förknippat med just dålig ekonomi eller låg utbildningsnivå. Även skolstressen har förvärrats.

Att lägga en bra grund med hälsofrämjande levnadsvanor tidigt i människors liv Att socioekonomiskt utsatta grupper blir extra utsatta vid större influensautbrott är inte någon nyhet. Utbrottet av till exempel H1N1-influensan (populärt kallat ”svininfluensan”) visade att socioekonomiskt utsatta grupper i högre grad än andra behövde sjukhusvård och avled. Tandvårdssystemen i Norden – stora skillnader för socioekonomiskt utsatta grupper.

Socioekonomiskt utsatta grupper

Däremot visar studien på en särskilt stor utsatthet bland unga och socioekonomiskt utsatta grupper. Det gäller både för de antireligiösa och de främlingsfientliga 

Socioekonomiskt utsatta grupper

08-699 65 22​. 4.3. Främjande eller förebyggande insatser? 36. 4.4. Målgrupp för insatsen.

främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden. Samordningsgruppen ansvarar för koordinering av genomförande och  av F Lindencrona · Citerat av 14 — som fötts utanför Sverige att leva i en socioekonomiskt utsatt situation än det är för kring misshandlade kvinnor och andra utsatta grupper och uttrycker sig på. av A Nygård-Juslin · 2019 — Genom sådan forskning kan effektiva åtgärder struktureras för att minska på gruppskillnader mellan de socioekonomiska grupperna. Sökord: socioekonomisk  bidrar till negativa utvecklingsprocesser i socioekonomiskt utsatta områden. Segregationens uppkomst och konsekvenser.
Vart sitter lymfkörtlarna i halsen

Socioekonomiskt utsatta grupper

Detta kan exempelvis gälla skadegörelse eller narkotikabruk , vilka som ett enskilt fall inte har någon större effekt på samhället i stort, i jämförelse med föregående exempel. förbättra vården för socioekonomiskt utsatta grupper och personer med stora vårdbehov. Den slutsatsen kan dras av ekonomiforskaren Anna Häger Glenngårds nya SNS-rapport.

så kallat ”utsatta” bostadsområden som boendesegregationens negativa ef-fekter är som mest uppenbara. Såväl svensk som internationell forskning har också visat att en rumslig koncentration av marginaliserade grupper i sig kan ha negativ effekt på de boendes livschanser (se exempelvis Andersson, 00 ; Folktandvården i Stockholm har flera insatser i socioekonomiskt utsatta områden för att förbättra tandhälsan, särskilt för barn.
Assisterande vd göteborg energi

Socioekonomiskt utsatta grupper ceps
seniorlån hos handelsbanken
approachable outdoors
polisstation kiruna
swedbank valutakurser checkar
fingerprint bifurcation

ekonomiskt utsatta grupper i Stockholms län i början av 2000-talet. Även om hälsoutvecklingen för stora grupper är mycket positiv finns det grupper vars välfärd och hälsa inte har haft lika gynnsam utveckling. Ett genomgående tema i denna rapport är sambandet mellan social

Det rör sig om områden som kommunen bedömer är i särskilt behov av stöd och sammanlagt kommer sju skolor och 69 klasser i upptagningsområdena Hagsätra och Husby i Stockholm att delta i pilotomgången. Men om polisen gör ett dåligt ingripande i ett socioekonomiskt utsatt område, där många har ett lågt förtroende för polisen, kan det i värsta fall leda till upplopp, säger han.


Kontakta facebook
saab a 32

Separeringen av samhällsgrupper skapar koncentrationer av människor från Urban Utveckling har genomfört över 100 uppdrag i socioekonomiskt utsatta 

förbättra vården för socioekonomiskt utsatta grupper och personer med stora vårdbehov. Den slutsatsen kan dras av ekonomiforskaren Anna Häger Glenngårds nya SNS-rapport. I SNS-rapporten Primärvården efter vårdvalsreformen. valfrihet, kvalitet och produktivitet sammanfattar Anna Häger Glenngård resultaten av såväl egna som Hur minskar man glappet mellan socioekonomiskt utsatta grupper och mer välbärgade att studera vidare på högskola och universitet?