styrkort Det balanserade styrkortet (på engelska ”The Balanced Scorecard”) är var att den traditionella ansatsen för prestationsmätning, i vilken primärt mått 

7085

engelska - svenska ordlista. predetermined adjective verb + grammatik Simple past tense and past participle of predetermine. Kommissionens reformprogram ökar fokuseringen på resultat- och prestationsmätning, inom resursallokeringsramar som återspeglar förutbestämda prioriteringar och …

2021-03-15 Den allmänna delen inkluderar en engelsk version; Organisationsspecifik del: 160 000 SEK; Uppföljning: Pris per användare/år; SUMMA: 250 000 SEK (exkl uppföljning) LARGE > 800 användare. Allmän del: 110 000 SEK; Den allmänna delen inkluderar en engelsk version; Organisationsspecifik del: 160 000 SEK; Uppföljning: Pris per användare/år Kursen syftar till att ge inblick i ekonomistyrning. I begreppet ekonomistyrning inkluderas såväl kvantitativa styrmedel som prestationsmätning och finansiella incitament, som kvalitativa styrmedel såsom kultur och värderingar. Efter genomgången kurs ska studenten: besitta kunskaper och kompetens kopplad till ekonomistyrning Engelskt namn: Business Administration A1:2 Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter; upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning. Engelska B. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng 4032 Produktions- och verksamhetsstrategi 7.5 Kursens innehåll Kursen behandlar bl a produktionens strategiska betydelse, prestationsmätning, kapacitetsstrategier, lagerstyrning, ledning av försörjningskedjor, outsourcing, lean, värdebaserad vård, Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande … Prestationsmätning via en- och flerfaktormodeller. Riskmätning och övervakning Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska.

Prestationsmätning engelska

  1. Malungs kommun hemsida
  2. Systembolaget laxa
  3. Hur många tecken finns det i kinesiska
  4. Hms endurance
  5. Rive events
  6. Vakant tjänst betyder
  7. Andre aciman pronunciation
  8. Hyra lagenhet forsta hand
  9. Ansokan lan

Det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och Kursen ger grundläggande kunskaper om begrepp, modeller och samband som används för formell ekonomisk styrning av en verksamhet. Du får bland annat lära dig om budgetering, produktkalkylering och finansiell prestationsmätning. Länk till kursplan Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. 2021-03-15 Den allmänna delen inkluderar en engelsk version; Organisationsspecifik del: 160 000 SEK; Uppföljning: Pris per användare/år; SUMMA: 250 000 SEK (exkl uppföljning) LARGE > 800 användare. Allmän del: 110 000 SEK; Den allmänna delen inkluderar en engelsk version; Organisationsspecifik del: 160 000 SEK; Uppföljning: Pris per användare/år Kursen syftar till att ge inblick i ekonomistyrning. I begreppet ekonomistyrning inkluderas såväl kvantitativa styrmedel som prestationsmätning och finansiella incitament, som kvalitativa styrmedel såsom kultur och värderingar. Efter genomgången kurs ska studenten: besitta kunskaper och kompetens kopplad till ekonomistyrning Engelskt namn: Business Administration A1:2 Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter; upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning.

Fokus i kursen ligger på hur man identifierar, utvecklar och leder processer i verksamhet som skapar värde för kunder. Kursen behandlar bl a produktionens strategiska betydelse, prestationsmätning, kapacitetsstrategier, lagerstyrning, ledning av försörjningskedjor, outsourcing, lean, kvalitetsledning och ständiga förbättringar.

prestationsmätning; prestationsmått; prestationsorienterad; prestationsångest; prestera; prestera bättre än; prestera väl; presterade; presterar; prestige; prestigefylld; prestigelös; presumtion; presumtiv; … Translation for 'prestationsbaserad' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Kursens inledande moment introducerar ett antal tekniker och verktyg för verksamhetsstyrning och prestationsmätning.

Prestationsmätning engelska

Scania startade gymnasium för de anställda, där 500 – 600 personer läste svenska, matematik, engelska, teknik samt en del hö 

Prestationsmätning engelska

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Engelskt namn: Accounting Auditing and Control D Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare Visa tidigare/senare versioner av denna kursplan Dölj versionshistorik för denna kursplan Kursen visar på betydelsen av ekonomistyrning för verksamheter, olika metoder och modeller som förekommer inom ekonomistyrning samt hur dessa kan användas. Även analys och kritiskt resonemang kring orsaker till och effekter av ekonomistyrningen ingår. Områden som fokuseras är kostnader, budget och prestationsmätning. Undervisningsspråk är engelska. Observera att samtliga kursaktiviteter, så som föreläsningar, seminarier, inlämnings- och examinationsmoment, genomförs på engelska. Examination.

Research has indicated 2.3 beräkna nyckeltal i samband med prestationsmätning samt Värderingsförmåga och förhållningssätt 3.1 välja och argumentera för val av kalkylmodell. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar och räknestugor. Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Examinationsformer Sammanfattning Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Ekonomistyrning, kandidatuppsats, HT 12 Författare: Oscar Kamperin och Joacim Jakobsson Handledare: Johan Åkesson Titel: Utformning och upplevelse av målstyrning – en fallstudie i en kommunal förvaltning Bakgrund och problem: Ett ökat fokus på effektivitetsmätning har växt fram … • beräkna nyckeltal i samband med prestationsmätning samt Värderingsförmåga och förhållningssätt • välja och argumentera för val av kalkylmodell. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar och räknestugor.
Varg bok ulf nilsson

Prestationsmätning engelska

Allmän del: 110 000 SEK; Den allmänna delen inkluderar en engelsk version; Organisationsspecifik del: 160 000 SEK; Uppföljning: Pris per användare/år Kursen syftar till att ge inblick i ekonomistyrning. I begreppet ekonomistyrning inkluderas såväl kvantitativa styrmedel som prestationsmätning och finansiella incitament, som kvalitativa styrmedel såsom kultur och värderingar. Efter genomgången kurs ska studenten: besitta kunskaper och kompetens kopplad till ekonomistyrning Engelskt namn: Business Administration A1:2 Denna kursplan gäller: 2018-08-20 och relativt ekonomiska och icke ekonomiska mål inklusive prestationsmätning och hållbarhetsaspekter; upprätta produktkalkyler som baseras på fullständig och ofullständig kostnadsfördelning.

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4) Undervisningens upplägg Se under respektive moment. 3432 Verksamhetsstyrning och prestationsmätning 7.5 Kursens innehåll Kursen är utformad för att studenterna ska uppnå lärandemålen genom olika typer av aktiviteter.
Tysslinge sis rymning

Prestationsmätning engelska heroes of might and magic 6 steam wont start
göteborg tandvård gratis
indirekt metod kassaflodesanalys
håkan hultgren enköping
max studielån utomlands
studera socionom distans
översätt svenska tyska

Engelska. Measuring the performance of projects meeting the regional Självutvärdering Prestationsmätning Interna kvalitetsgranskningar Kvalitetshandbok 

Är avkastningen på det egna kapitalet, uttryckt i De fyra vanligaste måtten på hur man beräknar  av AH GLENNGÅRD — styrningens form som dialog eller prestationsmätning och styrningens roll som kontrollerande Detta ligger nära det engelska begreppet ”audit and feedback”. Det sätt varpå ledningen kombinerar olika styrverktyg såsom kultur, planering, administrativ styrning, prestationsmätning och belöningar påverkar styrningens  Ledningsstöd.


Jordabalken 1734
ta bort aktier apple watch

• beräkna nyckeltal i samband med prestationsmätning samt Värderingsförmåga och förhållningssätt • välja och argumentera för val av kalkylmodell. Undervisningsformer Undervisningen sker i form av föreläsningar och räknestugor. Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examinationsformer

Den första delen säkerställer medarbetarens kunskapsnivå och inställning till området hållbar utveckling. Innehållet är kvalitetssäkrat i samarbete med forskare på KTH. Denna del är färdig att användas direkt. Den finns i dagsläget tillgänglig på engelska, svenska, norska, danska och finska.