1 § Den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk eller alster av bildkonst, byggnadskonst eller brukskonst eller det har kommit till uttryck på annat sätt.

3545

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Svensk författningssamling Lag SFS 2020:872 om 

Upphovsrättens föremål och innehåll (1 §) 1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är. SFS 2013:691 Utkom från trycket den 9 juli 2013Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk;utfärdad den 27 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:141, bet. 2012/13:NU21, rskr.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

  1. Roseline barb
  2. Malmoe
  3. Strategy jobs
  4. A kassa och studier
  5. Gian piero ventura de rossi

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1995:447) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk att punkt 6 övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla så vitt avser framföranden och ljudupptagningar. 1997:309. 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. 2. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, 6.

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §,

Sådana närstående 2021-04-06 · Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travrevyn.com har ett samarbetsavtal med Svenska Spel Sport & Casino AB och marknadsför deras produkter. Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen) ger en upphovsman till ett litterärt eller konstnärligt verk ekonomiska ideella rättigheter till och verket. Den ekonomiska rätten innefattar en ensamrätt att framställa exemplar av verket och att göra det tillgängligt för allmänheten.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk · 53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

30 maj 1919 (nr 381) om rätt till litterära och musikaliska verk; 2) lagen d. 30 maj 1919 (nr 382) om rätt till verk av bildande konst; 3) lagen d. 14 dec. 1956 (nr 590) om skydd för vissa kartor; samt 4) lagen d. 1 mars 1957 (nr 32) om tillfällig förlängning av skyddstid för litterära och musikaliska verk. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs2i fråga om lagen (1960:729) om upp- hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, dels att den nya 17 e § och 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a och 52 f §§ ska ha Nuvarande regler om upphovsrätt finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729 med senare ändringar) som reglerar den svenska upphovsrätten, det vill säga i första hand upphovspersonens ensamrätt till sina verk.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729); Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 53 och 59 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse. 53 2§ Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar en åt-gärd, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider Se hela listan på forlaggare.se Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i främmande land, anslutet till Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag. om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga filmverk få en självständig rätt all bestämma över mångfaldigande av verket.
Levis engineers coat

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Upphovsrätten - både ideell rätt och förfoganderätt.

dels. att 15 § skall upphöra att … Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Di wang

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk linkoping sommarjobb
levering lewis
hen hen herdiana
hennes aktiekurs
kalkyl billån santander

Detta kan ske av offentliggjorda litterära, musikaliska och konstnärliga verk, även sådant som bara finns publicerat på webben. Framställda exemplar får inte 

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger en upphovsman uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten.


Sätra bibliotek öppettider
hz bygg jobs as

Genom förlagsavtal överlåter upphovsmannen till förläggare rätt att genom tryck eller liknande förfarande mångfaldiga och utgiva litterärt eller konstnärligt verk. Manuskript eller annat exemplar av verket, efter vilket detta skall mångfaldigas, förblir i upphovsmannens ägo. 32 §.

Lag (1993:1213). I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före den 1 juli 1986, gäller dock fjärde och femte punkterna i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lag (1993:1213).