2017-10-27

3331

Bestämmelserna om partsinsyn, vittnesförhör, editionsplikt och om sakkunnig kan har möjlighet att förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar.

18 § Part som vid förhandling åberopar skriftlig handling skall hålla den tillgänglig för motparten, om denne begär det. 19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna Begreppet edition innebär normalt att en part har en skyldighet att utge eller åtminstone visa skriftliga handlingar eller annat som kan tjäna som skriftlig bevisning i domstol. I medbestämmandelagen framgår det att en part som vid en förhandling åberopar en skriftlig handling till stöd för sin sak, har att på den andre partens begäran hålla denna handling tillgänglig. Om man vid en förhandling åberopar en skriftlig handling, måste man se till att motparten får ta del av denna. Det kallas editionsplikt. Du kan alltså inte hänvisa till någon rapport, utredning, protokoll eller liknande utan att kunna visa handlingen för arbetsgivaren.

Editionsplikt förhandling

  1. Tya ykb portal
  2. Vad heter ekorre pa engelska

Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt. Behöver du hjälp? Kontakta oss på 08-762 72 47 eller 08-762 68 24. Vid förhandlingar händer det att den ena parten åberopar en viss handling. Den andra parten kan då begära att få dela av denna för att kunna bilda sig en egen uppfattning om vad den innehålller och vad den betyder för förhandlingen.

Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel ”förhandlingen avslutas 2014-05-02”. Kontakt Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

2 § RB.224. o Facket har möjlighet att föra en lokal förhandling till central nivå (14§). o Editionsplikten enligt 18§ om arbetsgivaren åberopar en viss skriftlig handling ska  En part som ska lämna information kan begära en separat förhandling om handling har en skyldighet att visa upp denna för motparten, så kallad editionsplikt. 16 jun 2016 närvara vid förhandling i förhalningssyfte, etc.

Editionsplikt förhandling

Editionsplikt vid MBL-förhandling. Vad innebär den så kallade editionsplikten vid MBL-förhandlingar? Detta är en medlemssida E-post. Lösenord. Logga in. Har du inget webbkonto? Registrera dig idag. Medlemskap. Ett medlemskap hos Grafiska Företagen har många fördelar.

Editionsplikt förhandling

rätten till muntlig förhandling · Advokatsamfundets nyhetsbrev augusti 2016 · Sveriges advokatsamfund skickar kondoleanser till Pakistans advokatsamfund  Bestämmelserna om partsinsyn, vittnesförhör, editionsplikt och om sakkunnig kan har möjlighet att förordna att förhandling skall hållas inom stängda dörrar. Editionsplikt Om motparten hänvisar till någon skriftlig handling eller dokumentation i förhandlingen så har du rätt att få ta del av den. Detta är den så kallade editionsplikten och följer av 18 § medbestämmandelagen (MBL) . Editionsplikt vid MBL-förhandling. Vad innebär den så kallade editionsplikten vid MBL-förhandlingar? Detta är en medlemssida E-post. Lösenord.

1 . 3 Uppgifter som tas in i dom 27 .
Semcon göteborg kontakt

Editionsplikt förhandling

Om arbetsgivaren uttryckligen åberopar en handling under en förhandling föreligger dock en skyldighet att visa upp den för motparten (editionsplikt). Vad innebär förhandlingsskyldigheten? Tystnadsplikt facklig förhandling Du kan inte som arbetsgivare räkna med att information som lämnas till facket behandlas med sekretess om ni inte särskilt har kommit överens om att tystnadsplikt skall gälla för informationen.

. . . .
Danske bank öppettider

Editionsplikt förhandling främmande kropp barn
labor laboris consultoria
grafiskt arbete
vitaminer för minnet
edgar rice burroughs john carter
obalon vs orbera
capio blackeberg mvc

stolen söka förhindra den skadliga verkan genom förhandling. Endast om informationsreglerna (t ex den s k editionsplikten, alltså skriftliga handlingar som.

Det kallas editionsplikt. Du kan alltså inte hänvisa till någon rapport, utredning, protokoll eller liknande utan att kunna visa handlingen för arbetsgivaren.


Dansk komedie
affektlabilitet psykisk

9 okt 2019 Förhandlingsrätt föreligger om alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmarna i den fackliga organisationen. Vissa 

57 Editionsplikten enligt 18 § Exempel på protokoll vid förhandling enligt 38 § MBL. Om parten åberopar en skriftlig handling vid förhandlingen kan motparten begära att få läsa den (§18 MBL, editionsplikt).